Náš deň v škôlke

 

6:30 - 8:30

 • otvorenie CMŠ
 • hry a hrové činnosti podľa výberu detí
 • ranný kruh, spoločné modlitby
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 

8:30 - 11:00

 • činnosti zebezpečujúce životosprávu
 • spoločná modlitba
 • osobná hygiena, desiata
 • vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku
 

11:00 - 14:15

 • činnosti zebezpečujúce životosprávu
 • spoločná modlitba
 • osobná hygiena, obed
 • odpočinok

 

14:15 - 16:30

 • osobná hygiena
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • spoločná modlitba
 • osobná hygiena, olovrant
 • hry a hrové činnosti podľa výberu detí
 

16:30 

 • deň v CMŠ sa končí