Jedálny lístok na aktuálny týždeň: 

 

JEDALNY LISTOK_27september-1oktober.pdf

 

Vedúca školskej jedálne: Lenka Naďová

Sídlo: Andovská 4, 940 52 Nové Zámky

Kontakt: 035 / 6404 309

Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky

Číslo účtu: SK 17 0200 0000 0030 5349 1353

 

Obedy sa počas školského roka vydávajú od 12.00 hod. do 14.00 hod.

 

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, 

aby v prípadochorenia dieťaťa odhlasovali dieťa z obeda deň vopred!

 

V prípade ochorenia dieťaťa cez víkend 

je možné odhlásenie aj v pondelok najneskôr do 7.30 hod!