Náboženstvo

Páter Masseo

Utorok a streda od 8:30 do 9:00

 
 
 

Futbalový krúžok

Mgr. Marcel Šimunek

Pondelok a streda od 14:30 do 15:30

(Poplatok zbiera Mgr. Soňa Gašparcová)
 
 
 

Krúžok anglického jazyka  

Mgr. Janka Červená

Utorok od 14:30 do 15:15

 
 
 

Literárno-dramatický krúžok

Gabriela Petrániová

Štvrtok od 14:30 do 15:30

 
 
 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina 

Mgr. Katarína Kočanová

Utorok a Štvrtok od 15:30 do 16:30

(Poplatok zbiera Mgr. Katarína Kočanová)