Náš tím

Mgr. Katarína Hozlárová

Riaditeľka Katolíckej spojenej školy

Mgr. Soňa Gašparcová

Zástupkyňa pre CMŠ

Triedna učiteľka

trieda MOTÝLIKY

Silvia Lebóová

Učiteľka

trieda MOTÝLIKY

Rebeka Čajkovičová

Asistentka učiteľa

trieda MOTÝLIKY

Mgr. Nina Vitková

Triedna učiteľka

trieda LIENKY

Bc. Andrea Černá

Učiteľka

trieda LIENKY

Mgr. Miroslava Otrubová

Triedna učiteľka

trieda ŽABKY

Bc. Petra Kečkéšová

Učiteľka

trieda ŽABKY

Mgr. František Tamaškovič

Treidny učiteľ, špeciálny pedagóg

trieda SOVIČKY

Mgr. Katarína Ferdinand

Učiteľka, špeciálny pedagóg

trieda SOVIČKY

Bc. Vladimír Regás

Asistent učiteľa, špeciálny pedagóg

trieda SOVIČKY

Mgr. Lýdia Vániková

Triedna učiteľka

trieda VČIELKY

Gabriela Petrániová

Učiteľka

trieda VČIELKY

Bc. Barbara Juríková

Asistentka učiteľa

trieda VČIELKY