Moji zeleninkoví kamaráti

Ide o preventívny program detskej obezity pre materské a základné školy.

Tento projekt vznikol za pomoci občianskeho združenia Malý šéfkuchár bez čapice. Hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách.

 

Občianske združenie Malý šéfkuchár bez čapice je súčasťou celosvetovej kampane "Food Revolution", ktorú založil známy šéfkuchár Jamie Oliver z Veľkej Británie. Jeho cieľom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov.

OZ Malý šéfkuchár bez čapice pravidelne organizuje detské kurzy varenia pre školákov, kurzy rodičov so škôlkármi, podporuje vzdelávanie o jedle, organizuje semináre o potravinách a stravovacích návykoch.

Pod vedením šéfkuchára Zoltána Szalgo a podporou mesta Nové Zámky sa reštaurácia Panorama stala "foodrevolution" partnerom v zážitkovom vzdelávaní detí.

Ambasádorom Nadácie Jamieho Olivera je Jarka Kreškóciová.

 

V celom projekte ide o zážitkové učenie detí o zelenine. Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa. Jedná sa o prístup, kedy sa predkladajú deťom zážitky, vnímané každým zmyslom. Ak si na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a silnejšie ako len nanútené vedomosti. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, koštovanie, je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zeleninku.

Zážitkové učenie detí ovplyvňuje postoje dieťaťa, zlepšuje kooperáciu triedneho kolektívu, rozvíja kreativitu, posilňuje sebavedomie a dieťa sa učí bez toho, aby vedelo, že sa učí.