Nové opatrenia

16.09.2020 10:03

Vážení rodičia,

od zajtrajšieho dňa-t.j. 17.9.2020 sa bude používať iba hlavný vchod materskej školy, kvôli novým nariadeniam ministerstva školstva, vedy a výskumu, ktoré boli dnes aktualizované s okamžitou účinnosťou.

 

- Pri vchode sa bude merať deťom telesná teplota.

- Deti, ktoré budú mať nemeranú telesnú teplotu 37,2 a viac-trikrát po sebe, NEBUDÚ prevzaté do materskej školy. Pokiaľ doma počas daného dňa nebudú prejavovať príznaky infekčných ochorení a telesná teplota klesne, môžu na druhý deň prísť do materskej školy.

- Po meraní teploty, bude ranný filter ďalej vykonávať učiteľka na triede.

- Kvôli prísnym hygienickým nariadeniam je NULOVÁ tolerancia akéhokoľvek príznaku infekčného ochorenia.

- Pokiaľ dieťa bude chýbať 3 po sebe idúce dni (rátajú sa víkendy aj sviatky), rodič odovzdáva tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - treba vytlačiť doma a priniesť vyplnené a podpísané

- Pokiaľ dieťa bude chýbať 5 po sebe idúcich dní (NErátajú sa víkendy a sviatky), rodič musí priniesť POTVRDENIE OD VŠEOBECNÉHO LEKÁRA pre deti a dorast.

- Dieťa, ktoré bude počas dňa prejavovať príznaky infekčných ochorení, bude izolované od kolektívu a bude sa kontaktovať zákonný zástupca, ktorý pre dieťa musí neodkladne prísť.

 

TLAČIVO:

Vyhlasenie o bezinfekcnosti.docx