Prihláška do CMŠ

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu materskú školu, vyplňte prosím Prihlášku:

vytlačiť, čitateľne vyplniť a osobne priniesť k nám do školy

 

K Prihláškam je potrebné pripojiť tlačivo „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve“, ktoré treba vytlačiť a dať potvrdiť u detského lekára.

 

K Prihláške do triedy pre deti s NKS je navyše potrebné pripojiť „Odporúčanie na zaradenie dieťaťa do špeciálnej MŠ“, ktoré vydáva CŠPPaP.

 

PRIHLÁŠKA – BEŽNÁ TRIEDA

prihláška MŠ.pdf

 

 

PRIHLÁŠKA – TRIEDA PRE DETI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU

prihláška MŠ NKS.pdf

 

 

POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA NA POBYT V KOLEKTÍVE

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na poby t v kolektíve.pdf